1. Všeobecná ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovej galérii www.masteront.com (ďalej len ako “internetová galéria”) Podmienky bližšie upresňujú práva a povinností prevádzkovateľa internetovej galérie (ďalej tiež ako “Sprostredkovateľa” alebo “Poskytovateľa”), Kupujúceho a Dodávateľa tovaru.

 

Prevádzkovateľom internetovej galérie a poskytovateľom služby sprostredkovania nákupu je spoločnosť Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, so sídlom: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno,zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, vedená pod sp. Zn. C 114834 (ďalej ako “Poskytovateľ alebo “Sprostredkovateľ”).

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie nie je predávajúcim tovaru obchodovaného prostredníctvom internetovej nákupnej galérie www.masteront.com, ale len sprostredkováva pre predávajúcich uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi tým, že prevádzkuje internetovú nákupnú galériu ako nákupnú galériu, v ktorej je umožnené predávajúcim prezentovať ich tovar a kupujúcim prejavovať o vybraný tovar záujem  sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim ž k prípadnému uzatvorení kúpnej zmluvy, a ďalej zaobstaráva pre predávajúcich ďalšie záležitosti s ich plnením.

 

Predávajúcim je obchodná, či výrobná firma v zahraničí, t.j predovšetkým v Číne Hong Kongu a Singapure (ďalej len “Dodávateľ”).

 

Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim zmluvy o sprostredkovaní (ďalej len ,,Zmluva”) formou zaslania a zaplatenia záväznej objednávky. Po uzatvorení zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

  

Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

  

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  

Nákupom tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom internetového obchodu sprostredkovateľskú zmluvu.

  

Výber tovaru k objednaniu zákazník uskutočňuje jeho vložením do nákupného košíku na webovej stránke.

  

Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentovaný vo virtuálnej ponuke umiestnenej n webových stránkach internetovej galérie www.masteront.com. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a poprípade ďalšie doplňujúce informácie.

  

Fotografie uvedené na stránkach obchodu sú ilustratívne

  

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie objednávku predá subjektom, ktoré predávajú prostredníctvom internetovej nákupnej galérie masteront.com vybraný tovar.

 

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie bezodkladne potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú  kupujúci uviedol v objednávke.

Spolu s potvrdením o obdržaní objednávky je zákazníkovi zaslaná rekapitulácia jeho objednávky. Potvrdením obdržania objednávky sa rozumie potvrdenie jeho prevzatia prevádzkovateľom internetovej nákupnej galérie k ďalšiemu spracovaniu.

  

Zmluva pozostáva z objednávky, potvrdenia o jej prijatí a jej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých uvedených súčasťou zmluvy je sprístupnené zákazníkovi tak, že je zákazníkovi umožnené jeho stiahnutie alebo vytlačenie (všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internetovej adrese www.masteront.com) Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a niektoré jej súčasti môžu byť uvedené v anglickom jazyku.

  

V prípade, že prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie zdelí kupujúcemu odmietnutie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, objednávka stráca záväznosť, bez toho, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy. Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený odmietnuť objednávku, predovšetkým najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru  jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený objednávku odmietnuť  rovnako z dôvodu, že zákazník  v priebehu obdobia jedného roku bezprostredne predchádzajúceho jeho aktuálnu objednávku (t.j v okamihu jej doručenia prevádzkovateľovi) opakovane, t.j aspoň v dvoch prípadoch, bezdôvodne alebo neoprávnene odmietol prevziať  doručovaný tovar zakúpený prostredníctvom internetovej nákupnej galérie masteront.sk.

Odoslaním výberu tovaru kupujúci súhlasí  zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami používania, a že s nimi súhlasí.

  

 1. Cena tovaru a spôsob platby

  

Informácie o tovare a uvádzacej ceny sú záväzné, s výnimkou očividne chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

Spôsoby platby:

Bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa 2701727789 / 2010

IBAN: CZ0620100000002701727789

BIC: FIOBCZPPXXX

 

Variabilný symbol =číslo Vašej objednávky

Inou ponúkanou online platobnou metódou

Platba kartou on-line

Platba na účet prostredníctvom zloženky typu A na pobočke Slovenskej pošty.Platba kartou Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom platby je platba on-line platobnými kartami Visa a MasterCard. Platobné operácie sú zabezpečené systémom 3D-Secure, ktorý je autorizovaný karetnými asociáciami Visa a Master Card.


Platba zloženkouRýchla platba Apple Pay - rýchly a jednoduchý spôsob platenia bezkontaktne ako s bežnou platobnou kartou - na internete, v obchodoch a na ďalších miestach. Vaše pltobné údaje sú v bezpečí. Svoj účet naviac môžete spravovať, kdekoľvek potrebujete. Funguje však jedine na zariadeniach značky Apple.

 

  

Prevádzkovateľ Kupujúcemu negarantuje, že je cena konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k precleniu tovaru. Možnosť preclenia môže postihnúť jedine objednávky v celkovej hodnote vyššej než 22€.

  

Bližšie informácie a pokyny k colnému konaniu je uvedené v sekcii Colné konanie. Zahraniční Dodávatelia nie sú plátci DPH, preto nie je možné vymáhať od nich za zakúpený tovar odpočet na dani (DPH).

  

Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, t.j Číne, Honk Kongu a Singapure.

  

Kupujúci môže obdržať list od colnej správy ohľadom k výzvy k zaplateniu colného polatku  prevzatia zásielky. Zákazník je oprávnený v tomto prípade zásielku odmietnuť. V tomto prípade je povinný o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis, pričom priloží aj kópiu obdržaného listu. Na základe tejto informácie a potrebných dokumentov bude situácia s colným úradom vyriešená v prospech zákazníka budú mu do 14 dní od vybavenia colnice peniaze refundované v plnej výške.
Pokiaľ sa zákazník rozhodne zásielku vyzdvihnúť, tak má nárok na základe potvrdenia o zaplatení na preplatenie všetkých colných poplatkov.

  

 1. Doručovanie tovaru

  

Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu obvykle v dobe uvedenej u každého produktu a pohybuje sa v rozmedzí 15-40 pracovných dní od prijatia platby. U ostatného tovaru je dodacia doba individuálne uvedená u produktov podľa dodávateľa a obdobia v roku (Vianoce, iné sviatky). Uvedené dni dodania sú počítané vždy odo dňa odoslania. Najneskorší čas dodania je 120 dní. V obvyklých dodacích dobách je doručených 99,5% zásielok.

Zásielka je doručená (uložená na vyzdvihnutie) zákazníkovi Slovenskou poštou, Zásielkovnou, výnimočne pracovník Slovenskej pošty necháva zásielku na pošte a je nutné si preto kontrolovať schránku. Väčšie balíčky vám doručí expedičná služba DHL.

V prípade poškodenia obalu trvajte na prekontrolovaní obsahu zásielky s pracovníkom Slovenskej pošty a je nutné spísať protokol

V prípade straty zásielky pri preprave zasielame na svoje náklady zákazníkovi tovar nový, v tomto prípade predlžuje dodacia lehota.

V období sviatkov si vyhradzujeme predĺžiť garanciu vrátenia peňazí.

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Pokiaľ je v objednávke viac tovaru, tovar môže byť zaslaný vo viacerých zásielkach.

Slovenské návody nie sú súčasťou balenia. Kupujúci má možnosť požiadať zákaznícky servis o zaslanie manuálu v slovenskom jazyku.

 

 

 1. Zrušenie objednávky/ odstúpenie od zmluvy

  

Zákazník má možnosť zrušiť objednávku prostredníctvom zákazníckeho servisu do doby, kým s jej vybavovaním vzniknú náklady. O tejto dobe bude individuálne informovaný.

  

Pre odstúpenie od zmluvy sa doporučuje,aby zákazník kontaktoval zákaznícky servis pre komfortné a efektívnejšie vybavenie. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, po odstúpení od zmluvy začína bežať 14 denná lehota pre vrátenie peňazí. V súlade s ust. § 1832 odst. 1 vety druhej zák. č. 89/2012 Zb. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva výslovný súhlas, že mu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu. Zákazník tento kupón prijať nemusí a v tomto prípade sú mu peňažné prostriedky zaslané na číslo účtu, z ktorého boli uhradené, prípadne na iný účet, pokiaľ informácie o ňom zákazník poskytol.

  

 1. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

  

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j odo dňa, kedy tovar prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba - iná než dopravca. Pokiaľ sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží lehota odo dň prevzatia posledného dodania tovaru.

  

6.2 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho jednania (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

  

6.3 Aby bola dodržaná lehot od odstúpenia od zmluvy stačí poslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

  

6.4 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy zaslať tovar naspäť predávajucemu.  Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ dôjde k odoslaniu tovaru späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.  Pre uľahčenie priebehu zariadzovania odstúpenia od zmluvy sa doporučuje zaslať spolu s vráteným tovarom v jednej zásielke text oznámenia o odstúpení od zmluvy (postačuje ako kópia, keďže originál bol už odoslaný podľa bodu 2 tohto ponaučenia).

  

6.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného predlžovania, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu prišlo oznámenie a odstúpenie od zmluvy všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal, vrátane nákladov n dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúceho zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší ponúkaný spôsob štandardného dodania), pokiaľ ho uhradil kupujúci. Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký spôsob, ktorý použil kupujúci pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Kupujúcemu tým nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci však není povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  

6.6 V súlade s ust.§ 1832 odst. 1 druhej vety zák. č. 89/2012 Zb.uzatvorením kúpnej zmluvy dáva výslovný súhlas, že mu v prípade odstúpeni od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu v nominálnej hodnote 110% zo zaplatenej čiastky.

  

6.6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania  týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznamovaniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

  

6.7.V prípade vrátenia peňazí je doporučené zvoliť metódu prevodu na bankový účet. Pokiaľ bude Kupujúci požadovať vrátenie peňazí mimo územie Slovenskej republiky bude Kupujúcemu preúčtovaný poplatok za platbu zloženkou a čiastka k vráteniu bude o tento poplatok znížená.  

 1. Poučenie o zaobchádzaní s elektroodpadom

  

7.1 Prevádzkovateľ apeluje na zákazníkov, aby využívali triedený zber odpadových elektrozaridení.

  

7.2 Prevádzkovatelia kolektívnych systémov so súhlasom pre zaistenie financovanie nakladania s elektroodpadmi sú uvedení na stránke mzp.cz (pozri slovenský ekvvalent).

  

7.3 Vyslužilý elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nedemontované) zariadenie je potrebné odovzdať na mieste spätného odberu.

  

7.4 Vyslužilý elektrospotrebič môže obsahovať rád nebezpečných látok, ale aj vzácnych materiálov, ktoré je možné opätovne použiť.

 

 

 1. Vybavenie reklamácie

  

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa lebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak elektronicky buď prostredníctvom formulára www.masteront.com/reklamacia_formulár alebo kontaktovaním zákaznického servisu. Uvedie svoje kontaktné údaje alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu uvedie svoje kontaktné údaje, popis chyby produktu a požiadavku na vybavenie reklamácie.

 

Pokiaľ kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (dokladom o kúpe).

Reklamácia je uplatnená momentom, kedy je (predávajúcemu) sprostredkovateľovi, doručený, popr. oznámený prejav vôle spotrebiteľa uplatniť práva z chybného plnenia, tzn., že ak spotrebiteľ prejaví vôľu reklamovať chybný výrobok bez jeho súčasného odovzdania, je reklamácia, uplatnená už týmto okamihom a ďalej je vecou (predávajúceho) sprostredkovateľa, aby vyzval spotrebiteľa na poskytnutie súčinnosti a zaslanie reklamovaného výrobku. Pokiaľ by spotrebiteľ (predávajúcemu) sprostredkovateľovi požadovanú súčinnosť neposkytol, nepôjde táto skutočnosť (predávajúcemu) sprostredkovateľovi na ťarchu. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie, pričom do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava doba, po ktorú spotrebiteľ požadovanú súčinnosť neposkytol, pretože ide o okolnosť, ktorá má za následok stavanie lehoty pre vybavenie predmetnej reklamácie.

Tovar bude pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, bude čisté  kompletné.

  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o reklamácii prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote zdelí. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady Prevádzkovateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

  

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Pokiaľ dôjde k výmene tovaru alebo jej časti, uplatní sa zodpovednosť Dodávateľa, akoby išlo o kúpu nového tovaru alebo jej časti.

  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje, keď dôjde vôľa spotrebiteľa (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu, napríklad telefonicky, e-mailom alebo osobne. Podľa ust. zákona 2165 odst.1 OZ je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Podľa ústavy zákona 2167 sa ústava zákona 2165 nepoužije a) pri veciach predávaných za nižšiu cenu na chybe, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná b) na opotrebovanie veci spôsobených ich zvyčajným používaním c) u použitej veci na chybu zodpovedajúcej miere používaním alebo opotrebením, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim alebo d) ak to vychádza z povahy veci

V prípade vrátenia peňazí je Kupujúci povinný poskytnúť číslo účtu alebo IBAN, formou zloženky nie je možné peniaze vrátiť. Skontrolujte si pozorne číslo účtu, po odoslaní čiastky na prípadnú zmenu účtu už nebude braný ohľad.

 

 

 1. Zásady používánia súborov cookie

  

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré vytvára webový server a ukladá ich v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaké webové stránky, prehliadač pošle uložený súbor späť  server tak získa všetky informácie, ktoré si predtým u vás uložil.

  

Ako a prečo s cookies používajú?

  

 Cookies sú nevyhnutnou podmienkou pre funkčnú webovú analytiku. Na Princípe cookies totiž pracujú štatistiky a ďalšie meracie systémy, ktoré si ukladajú do cookie identifikátor návštevníka, zdroj návštevy, čas a pod. Získané údaje načítavajú a dopĺňajú na ďalších stránkach  môžu tak daného používateľa “prenasledovať”.
Tieto malé textové súbory sa taktiež používajú k uloženiu stavu, že ich používateľ na danej stránke prihlásený ( do administrácie webu, eshopu, na sociálnych sieťach a pod.) Tento typ cookie sa nazýva autentizačná cookie. Bez tejto cookie by server nerozpoznal,že už overenie a prihlásenie užívateľa na danom webe prebehlo a vyžadoval by ich opakovane pri návšteve každej ďalšej stránky.

Aké sú druhy cookies?

  

Cookie prvej strany - malý textový súbor je uložený pomocou skriptu, ktorý beží na na danej doméne. Tké cookies sa všeobecne považujú za bezpečnejšie. Omnoho lepšie prechádzajú cez firewally a prísnejšie nastavená bezpečnostné pravidlá prehliadačov. Tento druh cookie využíva napr. Google Analytics (v základnom nastavení).

Cookie tretej strany - cookie je uložená pomocou skriptu, ktorý je do webu naťahovaný prostredníctvom inej domény. Jednu a tú istú cookie je možné načítať na rôznych miestach internetu a tým pádom je možné užívateľ sledovať naprieč rôznymi domenami.

  

Prečo cookie?

  

Ako vás už iste samotné napadlo cookie znamená v angličtine sušienka. Tento názov je odvodený z aglosaského zvyku ponúkať návštevníkom sušienku pre navodenie domácej  príjemnej atmosféry.
Aké druhy cookie používáme?

Cookies je možné z hľadiska trvanlivosti rozdeliť na dva druhy. Jedným druhom cookies sú dočasné (session cookie), ktoré sa v prehliadači ukladajú len po dobu, než prehliadač zavriete. Ďalším druhom sú cookie dlhodobé (pertsistent cookie), ktoré v prehliadači zostávajú uložené dlhšie, alebo do doby, kým ich neodstránite z prehliadača.


Z hľadiska ich funkcie ide cookies rozdeliť na viac druhov. Prvým druhom cookies sú cookies remarketingové, ktoré využívame pre personalizáciu obsahu našich reklám  ich správnemu zacieleniu. Ďalším druhom sú analytické cookies, ktoré nám napovedia ako zvýšiť pohodlie našich užívateľov tým, že zo získaných dát ako je náš web užívateľom používaný. Esenciálne cookies sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť webu. Ďalším druhom cookies, ktoré používame, sú cookies konverzné, ktoré používame a pomáhajú nám analyzovať výkon konverzných kanálov. Posledným druhom cookies, ktoré používame , sú cookies trackingové (tzv. sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými cookies pomáhajú analyzovať výkon konverzných kanálov.
Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú využívané tretími stranami. Tieto cookies priamo podporujú naše reklamné aktivity (PPC systémy, AdWords, Sklik …) Vďaka týmto cookies je nám umožnené prispôsobiť zobrazovanie bannerov, či inzerátov na Vami zobrazovaných stránkach.  Na základe týchto údajov vás však není možné identifikovať.

  

Ako je možné odmietnuť používanie cookies?

Používanie cookies je možné nastaviť pomocou všeho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies v základnom nastavení. Je teda možné súbory cookie v nastavení vášho prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých.

 

  Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Google Chrome?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie:

  

Vyberte ikonu ponuky Chrome

  

Vyberte “nastavenia”

  

V dolnej časti stránky vyberte “Zobraziť rozšírené nastavenia”

  

V sekcii “Súkromie” vyberte “Nastavenie obsahu”

  

Vyberte “Brániť webom v nastavení akýchkoľvek dát”

Vyberte Hotovo

  

  Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Firefox?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie:

  

Zobrazte ponuku kliknutím na tlačidlo  zvoľte Možnosti

  

Prejdite do sekcie Súkromie

Nastavte voľbu Nastavenie histórie na hodnotu Použiť pre históriu vlastné nastavenie.

  

Nastavte predvoľbu Povoliť cookies tretích strán na Nikdy.

  

Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Internet Explorer?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie

  

Vyberte ikonu ponuky IE

  

Vyberte Zabezpečenie a Vyberte Zapnúť/Vypnúť ochranu pred sledovaním

  

Kliknite na Váš individuálny zoznam

  

Zaškrtnite Blokovať automaticky

  

Ďalej vyberte Zabezpečenie a kliknite na Zapnúť žiadosti Do not track (nesledovať)

Potvrďte tlačíidlom Zapnúť

  

 1. Riešenie sporov

  

Vzájomné spory medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom môžu byť riešené pred všeobecnými súdmi alebo mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšekcie so sídlom (nájdi info) vic info nájdete (web. stránka)

  

Prevádzkovateľ sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne.

  

 1. Ostatné

 

Kupujúcim sa pre tieto účely týchto obchodných podmienok rozumie Spotrebiteľ, ktorým je človek, čo narozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

  

Prevádzkovateľom sa pre tieto účely týchto obchodných podmienok rozumie Podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní  plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

  

Nároky na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku je možné uplatňovať u Poskytovateľa.

  

Slovenské návody nie sú štandardné dodávané s výrobkami, pretože Dodávateľ sídli v Číne. Prevádzkovateľ sa však Kupujúcim snaží vyjsť maximálne v ústrety  k zložitým výrobkom zašle na požiadanie slovenský návod v elektronickej podobe, pokiaľ ho má k dispozícii. Pokiaľ návod k dispozícii nemá, Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu také rady prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby ten výrobok mohol človek bez problémov používať.

  

Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty, či poškodenie zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu, a to v prospech Kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúca z tejto udalosti.

  

Dodávateľ ani Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

  

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstrannej odsúhlasenej písomnej forme  sú vylúčené.

  

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové zneni obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.

  

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 20.1.2020

 

 

 1. Všeobecná ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovej galérii www.masteront.com (ďalej len ako “internetová galéria”) Podmienky bližšie upresňujú práva a povinností prevádzkovateľa internetovej galérie (ďalej tiež ako “Sprostredkovateľa” alebo “Poskytovateľa”), Kupujúceho a Dodávateľa tovaru.

 

Prevádzkovateľom internetovej galérie a poskytovateľom služby sprostredkovania nákupu je spoločnosť Masterpe s.r.o. IČ: 08695237, so sídlom: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno,zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Brne, vedená pod sp. Zn. C 114834 (ďalej ako “Poskytovateľ alebo “Sprostredkovateľ”).

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie nie je predávajúcim tovaru obchodovaného prostredníctvom internetovej nákupnej galérie www.masteront.com, ale len sprostredkováva pre predávajúcich uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi tým, že prevádzkuje internetovú nákupnú galériu ako nákupnú galériu, v ktorej je umožnené predávajúcim prezentovať ich tovar a kupujúcim prejavovať o vybraný tovar záujem  sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim ž k prípadnému uzatvorení kúpnej zmluvy, a ďalej zaobstaráva pre predávajúcich ďalšie záležitosti s ich plnením.

 

Predávajúcim je obchodná, či výrobná firma v zahraničí, t.j predovšetkým v Číne Hong Kongu a Singapure (ďalej len “Dodávateľ”).

 

Prevádzkovateľ uzatvára s Kupujúcim zmluvy o sprostredkovaní (ďalej len ,,Zmluva”) formou zaslania a zaplatenia záväznej objednávky. Po uzatvorení zmluvy Prevádzkovateľ sprostredkováva Kupujúcemu nákup tovaru od Dodávateľa menom Kupujúceho a na jeho účet.

  

Kúpna zmluva na vybraný tovar v nákupnej galérii vzniká medzi kupujúcim a dodávateľom, nie medzi sprostredkovateľom a kupujúcim.

  

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

  

Nákupom tovaru uzatvára Kupujúci s Prevádzkovateľom internetového obchodu sprostredkovateľskú zmluvu.

  

Výber tovaru k objednaniu zákazník uskutočňuje jeho vložením do nákupného košíku na webovej stránke.

  

Tovar je podľa zamerania obrazovo prezentovaný vo virtuálnej ponuke umiestnenej n webových stránkach internetovej galérie www.masteront.com. Pri každom tovare je uvedený jeho názov, popis, cena a poprípade ďalšie doplňujúce informácie.

  

Fotografie uvedené na stránkach obchodu sú ilustratívne

  

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie objednávku predá subjektom, ktoré predávajú prostredníctvom internetovej nákupnej galérie masteront.com vybraný tovar.

 

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie bezodkladne potvrdí kupujúcemu obdržanie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú  kupujúci uviedol v objednávke.

Spolu s potvrdením o obdržaní objednávky je zákazníkovi zaslaná rekapitulácia jeho objednávky. Potvrdením obdržania objednávky sa rozumie potvrdenie jeho prevzatia prevádzkovateľom internetovej nákupnej galérie k ďalšiemu spracovaniu.

  

Zmluva pozostáva z objednávky, potvrdenia o jej prijatí a jej súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých uvedených súčasťou zmluvy je sprístupnené zákazníkovi tak, že je zákazníkovi umožnené jeho stiahnutie alebo vytlačenie (všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internetovej adrese www.masteront.com) Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku a niektoré jej súčasti môžu byť uvedené v anglickom jazyku.

  

V prípade, že prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie zdelí kupujúcemu odmietnutie objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, objednávka stráca záväznosť, bez toho, aby došlo k uzatvoreniu zmluvy. Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený odmietnuť objednávku, predovšetkým najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru  jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený objednávku odmietnuť  rovnako z dôvodu, že zákazník  v priebehu obdobia jedného roku bezprostredne predchádzajúceho jeho aktuálnu objednávku (t.j v okamihu jej doručenia prevádzkovateľovi) opakovane, t.j aspoň v dvoch prípadoch, bezdôvodne alebo neoprávnene odmietol prevziať  doručovaný tovar zakúpený prostredníctvom internetovej nákupnej galérie masteront.sk.

Odoslaním výberu tovaru kupujúci súhlasí  zároveň potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito všeobecnými podmienkami používania, a že s nimi súhlasí.

  

 1. Cena tovaru a spôsob platby

  

Informácie o tovare a uvádzacej ceny sú záväzné, s výnimkou očividne chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, vrátane nákladov na doručenie tovaru.

 

Spôsoby platby:

Bankovým prevodom na účet Prevádzkovateľa 2701727789 / 2010

IBAN: CZ0620100000002701727789

BIC: FIOBCZPPXXX

 

Variabilný symbol =číslo Vašej objednávky

Inou ponúkanou online platobnou metódou

Platba kartou on-line

Platba na účet prostredníctvom zloženky typu A na pobočke Slovenskej pošty.Platba kartou Najrýchlejším a najjednoduchším spôsobom platby je platba on-line platobnými kartami Visa a MasterCard. Platobné operácie sú zabezpečené systémom 3D-Secure, ktorý je autorizovaný karetnými asociáciami Visa a Master Card.


Platba zloženkouRýchla platba Apple Pay - rýchly a jednoduchý spôsob platenia bezkontaktne ako s bežnou platobnou kartou - na internete, v obchodoch a na ďalších miestach. Vaše pltobné údaje sú v bezpečí. Svoj účet naviac môžete spravovať, kdekoľvek potrebujete. Funguje však jedine na zariadeniach značky Apple.

 

  

Prevádzkovateľ Kupujúcemu negarantuje, že je cena konečná. V priebehu doručenia tovaru môže dôjsť k precleniu tovaru. Možnosť preclenia môže postihnúť jedine objednávky v celkovej hodnote vyššej než 22€.

  

Bližšie informácie a pokyny k colnému konaniu je uvedené v sekcii Colné konanie. Zahraniční Dodávatelia nie sú plátci DPH, preto nie je možné vymáhať od nich za zakúpený tovar odpočet na dani (DPH).

  

Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej čiastky na účet Prevádzkovateľa. Úhradou ceny sa objednávka stáva záväznou. Za tovar nie je možné platiť dobierkou z dôvodu expedície tovaru od Dodávateľov sídliacich prevažne v zahraničí, t.j Číne, Honk Kongu a Singapure.

  

Kupujúci môže obdržať list od colnej správy ohľadom k výzvy k zaplateniu colného polatku  prevzatia zásielky. Zákazník je oprávnený v tomto prípade zásielku odmietnuť. V tomto prípade je povinný o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis, pričom priloží aj kópiu obdržaného listu. Na základe tejto informácie a potrebných dokumentov bude situácia s colným úradom vyriešená v prospech zákazníka budú mu do 14 dní od vybavenia colnice peniaze refundované v plnej výške.
Pokiaľ sa zákazník rozhodne zásielku vyzdvihnúť, tak má nárok na základe potvrdenia o zaplatení na preplatenie všetkých colných poplatkov.

  

 1. Doručovanie tovaru

  

Dodávateľ dodá tovar kupujúcemu obvykle v dobe uvedenej u každého produktu a pohybuje sa v rozmedzí 15-40 pracovných dní od prijatia platby. U ostatného tovaru je dodacia doba individuálne uvedená u produktov podľa dodávateľa a obdobia v roku (Vianoce, iné sviatky). Uvedené dni dodania sú počítané vždy odo dňa odoslania. Najneskorší čas dodania je 120 dní. V obvyklých dodacích dobách je doručených 99,5% zásielok.

Zásielka je doručená (uložená na vyzdvihnutie) zákazníkovi Slovenskou poštou, Zásielkovnou, výnimočne pracovník Slovenskej pošty necháva zásielku na pošte a je nutné si preto kontrolovať schránku. Väčšie balíčky vám doručí expedičná služba DHL.

V prípade poškodenia obalu trvajte na prekontrolovaní obsahu zásielky s pracovníkom Slovenskej pošty a je nutné spísať protokol

V prípade straty zásielky pri preprave zasielame na svoje náklady zákazníkovi tovar nový, v tomto prípade predlžuje dodacia lehota.

V období sviatkov si vyhradzujeme predĺžiť garanciu vrátenia peňazí.

Kupujúci je povinný tovar prevziať. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Pokiaľ je v objednávke viac tovaru, tovar môže byť zaslaný vo viacerých zásielkach.

Slovenské návody nie sú súčasťou balenia. Kupujúci má možnosť požiadať zákaznícky servis o zaslanie manuálu v slovenskom jazyku.

 

 

 1. Zrušenie objednávky/ odstúpenie od zmluvy

  

Zákazník má možnosť zrušiť objednávku prostredníctvom zákazníckeho servisu do doby, kým s jej vybavovaním vzniknú náklady. O tejto dobe bude individuálne informovaný.

  

Pre odstúpenie od zmluvy sa doporučuje,aby zákazník kontaktoval zákaznícky servis pre komfortné a efektívnejšie vybavenie. Zákazník má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, po odstúpení od zmluvy začína bežať 14 denná lehota pre vrátenie peňazí. V súlade s ust. § 1832 odst. 1 vety druhej zák. č. 89/2012 Zb. uzatvorením kúpnej zmluvy dáva výslovný súhlas, že mu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu. Zákazník tento kupón prijať nemusí a v tomto prípade sú mu peňažné prostriedky zaslané na číslo účtu, z ktorého boli uhradené, prípadne na iný účet, pokiaľ informácie o ňom zákazník poskytol.

  

 1. Poučenie o možnosti odstúpenia od zmluvy

  

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, t.j odo dňa, kedy tovar prevezme kupujúci alebo ním určená tretia osoba - iná než dopravca. Pokiaľ sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží lehota odo dň prevzatia posledného dodania tovaru.

  

6.2 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho jednania (napr. listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Kupujúci môže použiť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

  

6.3 Aby bola dodržaná lehot od odstúpenia od zmluvy stačí poslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

  

6.4 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od zmluvy zaslať tovar naspäť predávajucemu.  Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ dôjde k odoslaniu tovaru späť pred uplynutím 14 dní. Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.  Pre uľahčenie priebehu zariadzovania odstúpenia od zmluvy sa doporučuje zaslať spolu s vráteným tovarom v jednej zásielke text oznámenia o odstúpení od zmluvy (postačuje ako kópia, keďže originál bol už odoslaný podľa bodu 2 tohto ponaučenia).

  

6.5. Pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného predlžovania, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy mu prišlo oznámenie a odstúpenie od zmluvy všetky platby, ktoré od kupujúceho obdržal, vrátane nákladov n dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúceho zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný než najlacnejší ponúkaný spôsob štandardného dodania), pokiaľ ho uhradil kupujúci. Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký spôsob, ktorý použil kupujúci pre prevedenie počiatočnej transakcie, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Kupujúcemu tým nevznikajú žiadne ďalšie náklady. Predávajúci však není povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

  

6.6 V súlade s ust.§ 1832 odst. 1 druhej vety zák. č. 89/2012 Zb.uzatvorením kúpnej zmluvy dáva výslovný súhlas, že mu v prípade odstúpeni od kúpnej zmluvy budú peňažné prostriedky vrátené formou kupónu v nominálnej hodnote 110% zo zaplatenej čiastky.

  

6.6. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania  týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný k oboznamovaniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

  

6.7.V prípade vrátenia peňazí je doporučené zvoliť metódu prevodu na bankový účet. Pokiaľ bude Kupujúci požadovať vrátenie peňazí mimo územie Slovenskej republiky bude Kupujúcemu preúčtovaný poplatok za platbu zloženkou a čiastka k vráteniu bude o tento poplatok znížená.  

 1. Poučenie o zaobchádzaní s elektroodpadom

  

7.1 Prevádzkovateľ apeluje na zákazníkov, aby využívali triedený zber odpadových elektrozaridení.

  

7.2 Prevádzkovatelia kolektívnych systémov so súhlasom pre zaistenie financovanie nakladania s elektroodpadmi sú uvedení na stránke mzp.cz (pozri slovenský ekvvalent).

  

7.3 Vyslužilý elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nedemontované) zariadenie je potrebné odovzdať na mieste spätného odberu.

  

7.4 Vyslužilý elektrospotrebič môže obsahovať rád nebezpečných látok, ale aj vzácnych materiálov, ktoré je možné opätovne použiť.

 

 

 1. Vybavenie reklamácie

  

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Prevádzkovateľa lebo osoby určenej k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Urobí tak elektronicky buď prostredníctvom formulára www.masteront.com/reklamacia_formulár alebo kontaktovaním zákaznického servisu. Uvedie svoje kontaktné údaje alebo kontaktovaním zákazníckeho servisu uvedie svoje kontaktné údaje, popis chyby produktu a požiadavku na vybavenie reklamácie.

 

Pokiaľ kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (dokladom o kúpe).

Reklamácia je uplatnená momentom, kedy je (predávajúcemu) sprostredkovateľovi, doručený, popr. oznámený prejav vôle spotrebiteľa uplatniť práva z chybného plnenia, tzn., že ak spotrebiteľ prejaví vôľu reklamovať chybný výrobok bez jeho súčasného odovzdania, je reklamácia, uplatnená už týmto okamihom a ďalej je vecou (predávajúceho) sprostredkovateľa, aby vyzval spotrebiteľa na poskytnutie súčinnosti a zaslanie reklamovaného výrobku. Pokiaľ by spotrebiteľ (predávajúcemu) sprostredkovateľovi požadovanú súčinnosť neposkytol, nepôjde táto skutočnosť (predávajúcemu) sprostredkovateľovi na ťarchu. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie, pričom do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava doba, po ktorú spotrebiteľ požadovanú súčinnosť neposkytol, pretože ide o okolnosť, ktorá má za následok stavanie lehoty pre vybavenie predmetnej reklamácie.

Tovar bude pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, bude čisté  kompletné.

  

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu rozhodnúť o reklamácii prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informácie o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote zdelí. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady Prevádzkovateľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

  

 

Záručná doba sa predlžuje o dobu uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Pokiaľ dôjde k výmene tovaru alebo jej časti, uplatní sa zodpovednosť Dodávateľa, akoby išlo o kúpu nového tovaru alebo jej časti.

  Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje, keď dôjde vôľa spotrebiteľa (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu, napríklad telefonicky, e-mailom alebo osobne. Podľa ust. zákona 2165 odst.1 OZ je kupujúci oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Podľa ústavy zákona 2167 sa ústava zákona 2165 nepoužije a) pri veciach predávaných za nižšiu cenu na chybe, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná b) na opotrebovanie veci spôsobených ich zvyčajným používaním c) u použitej veci na chybu zodpovedajúcej miere používaním alebo opotrebením, ktorú mala vec pri prevzatí kupujúcim alebo d) ak to vychádza z povahy veci

V prípade vrátenia peňazí je Kupujúci povinný poskytnúť číslo účtu alebo IBAN, formou zloženky nie je možné peniaze vrátiť. Skontrolujte si pozorne číslo účtu, po odoslaní čiastky na prípadnú zmenu účtu už nebude braný ohľad.

 

 

 1. Zásady používánia súborov cookie

  

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré vytvára webový server a ukladá ich v počítači prostredníctvom prehliadača. V prípade, že sa vrátite na rovnaké webové stránky, prehliadač pošle uložený súbor späť  server tak získa všetky informácie, ktoré si predtým u vás uložil.

  

Ako a prečo s cookies používajú?

  

 Cookies sú nevyhnutnou podmienkou pre funkčnú webovú analytiku. Na Princípe cookies totiž pracujú štatistiky a ďalšie meracie systémy, ktoré si ukladajú do cookie identifikátor návštevníka, zdroj návštevy, čas a pod. Získané údaje načítavajú a dopĺňajú na ďalších stránkach  môžu tak daného používateľa “prenasledovať”.
Tieto malé textové súbory sa taktiež používajú k uloženiu stavu, že ich používateľ na danej stránke prihlásený ( do administrácie webu, eshopu, na sociálnych sieťach a pod.) Tento typ cookie sa nazýva autentizačná cookie. Bez tejto cookie by server nerozpoznal,že už overenie a prihlásenie užívateľa na danom webe prebehlo a vyžadoval by ich opakovane pri návšteve každej ďalšej stránky.

Aké sú druhy cookies?

  

Cookie prvej strany - malý textový súbor je uložený pomocou skriptu, ktorý beží na na danej doméne. Tké cookies sa všeobecne považujú za bezpečnejšie. Omnoho lepšie prechádzajú cez firewally a prísnejšie nastavená bezpečnostné pravidlá prehliadačov. Tento druh cookie využíva napr. Google Analytics (v základnom nastavení).

Cookie tretej strany - cookie je uložená pomocou skriptu, ktorý je do webu naťahovaný prostredníctvom inej domény. Jednu a tú istú cookie je možné načítať na rôznych miestach internetu a tým pádom je možné užívateľ sledovať naprieč rôznymi domenami.

  

Prečo cookie?

  

Ako vás už iste samotné napadlo cookie znamená v angličtine sušienka. Tento názov je odvodený z aglosaského zvyku ponúkať návštevníkom sušienku pre navodenie domácej  príjemnej atmosféry.
Aké druhy cookie používáme?

Cookies je možné z hľadiska trvanlivosti rozdeliť na dva druhy. Jedným druhom cookies sú dočasné (session cookie), ktoré sa v prehliadači ukladajú len po dobu, než prehliadač zavriete. Ďalším druhom sú cookie dlhodobé (pertsistent cookie), ktoré v prehliadači zostávajú uložené dlhšie, alebo do doby, kým ich neodstránite z prehliadača.


Z hľadiska ich funkcie ide cookies rozdeliť na viac druhov. Prvým druhom cookies sú cookies remarketingové, ktoré využívame pre personalizáciu obsahu našich reklám  ich správnemu zacieleniu. Ďalším druhom sú analytické cookies, ktoré nám napovedia ako zvýšiť pohodlie našich užívateľov tým, že zo získaných dát ako je náš web užívateľom používaný. Esenciálne cookies sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť webu. Ďalším druhom cookies, ktoré používame, sú cookies konverzné, ktoré používame a pomáhajú nám analyzovať výkon konverzných kanálov. Posledným druhom cookies, ktoré používame , sú cookies trackingové (tzv. sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými cookies pomáhajú analyzovať výkon konverzných kanálov.
Niektoré cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú využívané tretími stranami. Tieto cookies priamo podporujú naše reklamné aktivity (PPC systémy, AdWords, Sklik …) Vďaka týmto cookies je nám umožnené prispôsobiť zobrazovanie bannerov, či inzerátov na Vami zobrazovaných stránkach.  Na základe týchto údajov vás však není možné identifikovať.

  

Ako je možné odmietnuť používanie cookies?

Používanie cookies je možné nastaviť pomocou všeho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookies v základnom nastavení. Je teda možné súbory cookie v nastavení vášho prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých.

 

  Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Google Chrome?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie:

  

Vyberte ikonu ponuky Chrome

  

Vyberte “nastavenia”

  

V dolnej časti stránky vyberte “Zobraziť rozšírené nastavenia”

  

V sekcii “Súkromie” vyberte “Nastavenie obsahu”

  

Vyberte “Brániť webom v nastavení akýchkoľvek dát”

Vyberte Hotovo

  

  Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Firefox?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie:

  

Zobrazte ponuku kliknutím na tlačidlo  zvoľte Možnosti

  

Prejdite do sekcie Súkromie

Nastavte voľbu Nastavenie histórie na hodnotu Použiť pre históriu vlastné nastavenie.

  

Nastavte predvoľbu Povoliť cookies tretích strán na Nikdy.

  

Ako odmietnuť používanie cookies v prehliadači Internet Explorer?

  

Postup pre vypnutie súborov cookie

  

Vyberte ikonu ponuky IE

  

Vyberte Zabezpečenie a Vyberte Zapnúť/Vypnúť ochranu pred sledovaním

  

Kliknite na Váš individuálny zoznam

  

Zaškrtnite Blokovať automaticky

  

Ďalej vyberte Zabezpečenie a kliknite na Zapnúť žiadosti Do not track (nesledovať)

Potvrďte tlačíidlom Zapnúť

  

 1. Riešenie sporov

  

Vzájomné spory medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom môžu byť riešené pred všeobecnými súdmi alebo mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov prostredníctvom Slovenskej obchodnej inšekcie so sídlom (nájdi info) vic info nájdete (web. stránka)

  

Prevádzkovateľ sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne.

  

 1. Ostatné

 

Kupujúcim sa pre tieto účely týchto obchodných podmienok rozumie Spotrebiteľ, ktorým je človek, čo narozdiel od Prevádzkovateľa pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

  

Prevádzkovateľom sa pre tieto účely týchto obchodných podmienok rozumie Podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní  plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

  

Nároky na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadou výrobku je možné uplatňovať u Poskytovateľa.

  

Slovenské návody nie sú štandardné dodávané s výrobkami, pretože Dodávateľ sídli v Číne. Prevádzkovateľ sa však Kupujúcim snaží vyjsť maximálne v ústrety  k zložitým výrobkom zašle na požiadanie slovenský návod v elektronickej podobe, pokiaľ ho má k dispozícii. Pokiaľ návod k dispozícii nemá, Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu také rady prostredníctvom zákazníckeho servisu, aby ten výrobok mohol človek bez problémov používať.

  

Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadné straty, či poškodenie zásielok s tovarom smerom od Dodávateľa ku Kupujúcemu, a to v prospech Kupujúceho tak, aby mu nevznikla žiadna škoda plynúca z tejto udalosti.

  

Dodávateľ ani Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnou manipuláciou s tovarom.

  

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstrannej odsúhlasenej písomnej forme  sú vylúčené.

  

Prevádzkovateľ internetovej nákupnej galérie je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť. Nové zneni obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.

  

 

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 20.1.2020